Commerz Bank pierwszym bankiem, który oferuje nowe pożyczki oparte na danych dla klientów korporacyjnych

Prototyp na innowacyjną pożyczkę pay-per-use opracowaną przez producenta obrabiarek EMAG i wdrożoną przez KMB Technologie, firmę specjalizującą się w zracjonalizowanym wytwarzaniu produktów.

  • Stopa spłaty pożyczki rośnie i spada wraz ze stopniem użytkowania maszyny
  • Płynność zachowana po wykorzystaniu wyposażenia kapitałowego jest mniejsza
  • Big Data ułatwia rozwój cyfrowych produktów i rozwiązań finansowych

 bank

Zwiększona cyfrowa sieć i automatyzacja maszyn za pośrednictwem Internetu przedmiotów (IoT) w dobie Przemysłu umożliwia dostęp do wydajności maszyny i danych produkcyjnych. Internet przedmiotów oznacza sieciowe urządzenia fizyczne, które komunikują się ze sobą samodzielnie przez Internet. Inżynierowie mechanicy i operatorzy mogą na przykład wykorzystać go do optymalizacji wydajności maszyny, zminimalizowania przestojów i dostosowania cykli konserwacji, aby dostosować się do wzorców użytkowania. Celem jest poprawa efektywności wykorzystania dóbr kapitałowych. Te nowe technologie umożliwiają także tworzenie nowych modeli biznesowych, takich jak płaca za użytkowanie, kredyt za część maszyny, sprzęt jako usługa i inne.

Commerz Bank stał się pierwszym bankiem, który opracował w tym celu rozwiązanie oparte na danych. W istocie nowa "pożyczka na sprzęt" to pożyczka inwestycyjna, której spłata wiąże się z użytkowaniem maszyny. Harmonogram spłat kredytu jest obliczany na podstawie faktycznego wykorzystania sprzętu kapitałowego, który pomaga zachować płynność użytkownika i łatwej spłacie pożyczki. Jeśli wykorzystanie maszyny jest niskie, obciążenie spłatami jest również niskie. Wynika z tego, że jeśli nastąpi wzrost produkcji - i wzrost obrotów - wzrośnie również stopa spłaty kredytu do spłacenia. To innowacyjne rozwiązanie dla klientów korporacyjnych zostało opracowane przez ekspertów z Big Data i Analytics w Commerzbank. Na początku roku Commerzbank założył nowy dział grupowy Big Data i Advanced Analytics pod kierownictwem Kerema Tomaka w celu przeprowadzenia ukierunkowanej analizy dużych i złożonych danych oraz ich wykorzystania w biznesie.

Prototyp tego nowego modelu kredytów elektronicznych został złożony przez Commerzbank z producentem obrabiarek EMAG GmbH & Co. KG w firmach (Badenia-Wirtembergia). Łączenie w sieć narzędzi maszynowych w EMAG pozwala na szczegółowe spojrzenie na wzorce ich wykorzystania, co z kolei wymaga obliczenia stopy spłaty kredytu. KMB Technologie, firma specjalizująca się w zracjonalizowanej produkcji i z siedzibą w Saksonii, używa tego typu maszyn do produkcji części w branży motoryzacyjnej. Cykl produkcyjny typowy dla branży dobrze odzwierciedla proces spłaty kredytu.

Pożyczka pay-per-use od Commerz Banku pozwala nam inwestować w nową generację maszyn od EMAG - mówi Sven Hartwich, dyrektor handlowy w KMB Technologie. "Dzięki elastycznym stawkom spłaty możemy dostosować naszą płynność do produkcji i obrotów. To z kolei pozwala nam jeszcze bardziej obniżyć nasz próg rentowności, aby osiągnąć lepszą ogólną stabilność finansową. "

ugo