Pożyczki online w Polsce - charakterystyka rynku

InternetPożyczki online w Polsce stanowią coraz większą część zaciąganych mikropożyczek. Ze względu na powszechny już dostęp do Internetu, grupa odbiorców kredytów internetowych stale rośnie. Główną przyczyną tego faktu jest wygoda - szybki i łatwy dostęp do oferty pożyczek online oraz niskie wymagania wobec kredytobiorców. Pożyczkę przez Internet może dostać właściwie każdy. Jest to szczególnie komfortowe dla osób, które nie mają stałego u regularnego dochodu - np. są zatrudnione na prace sezonowe, działają w tzw. wolnym zawodzie albo po prostu nie pracują. Grupą docelową mikropożyczek oraz pożyczek online są także zwykli Kowalscy oraz przedsiębiorcy, potrzebujący gotówki na bieżące wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ponieważ banki nie mają żadnej kredytowej alternatywy dla tych osób, trudno być zaskoczonym, że pożyczki z sektora pozabankowego są coraz bardziej interesujące. Pożyczki takie są - wobec braku innych rozwiązań - jedyną legalną alternatywą finansowania swoich wydatków.

Pożyczki online w liczbach

W 2012 pożyczki przez Internet stanowiły zaledwie 10 proc. wszystkich pożyczek zaciąganych poza sektorem bankowym. Dwa lata później, w 2013 odsetek ten wzrósł już do 40 proc. Nie ma oficjalnych danych, jednak niektóre szacunki podają, iż w roku 2014 przez Internet zaciągana jest już co druga pożyczka. Grupą docelową rynku pożyczek internetowych jest ok. 2 mln ludzi - i rynek ten stale się rozwija, na co wpływ ma stale rosnący dostęp do Internetu. Często, np. w mniejszych miastach czy miejscowościach, dużo prościej jest uzyskać pożyczkę online.

Parametry i koszty mikropożyczek i pożyczek internetowych w Polsce

W 2013 roku Związek Firm Pożyczkowych (ZFP) opublikował specjalny raport, zatytułowany Mikropożyczki w Polsce. Przedmiotem badania były także pożyczki online. Jak wynika z raportu, w 2013 roku w Polsce przeciętna kwota pierwszej pożyczki zaciąganej przez Internet wynosiła około 449 zł. Z kolei średnia wysokość pożyczki klientów powracających wynosiła już 745 zł, czyli blisko 80 proc. więcej. Jako klienta powracającego, rozumie się taką osobę, która już raz terminowo spłaciła pożyczkę i może ubiegać się o kolejną. W stosunku do roku 2012 nastąpił wzrost - zarówno wysokości pierwszej branej pożyczki online, jak i kolejnych. Odpowiednio kwoty te wyniosły 445 i 733 zł.

Dlaczego banki nie oferują mikropożyczek online?

Jedną z istotniejszych przyczyn rosnącego stale popytu na pożyczki sektora pozabankowego jest brak alternatywnych pożyczek w bankach. Z czego wynika taka sytuacja? Powodem tego jest relatywnie wysoki koszt udzielania takich pożyczek przy typowych kosztach ponoszonych przez bank. Udzielanie pożyczek w tak niskich kwotach jest dla banku po prostu nieopłacalne. Inaczej ma się sprawa w przypadku sektora pozabankowego, który jest zorganizowany inaczej i nie podlega rozległym regulacjom. Szacunkowy operacyjny koszt udzielenia jednej pożyczki to dla firmy pożyczkowej ok. 75-135 zł. Warto dodać, że większość firm polskiego sektora pozabankowego, udzielających m.in. pożyczek online, zarabia dopiero na drugiej i kolejnych zaciągniętych przez klienta mikropożyczek.

ugo