Na czym polega odwrócony kredyt hipoteczny?

HypotecznymOdwrócony kredyt hipoteczny, nazywany także odwróconą hipoteką, to szczególny typ kredytu hipotecznego, w który kredytobiorca otrzymuje transze kredytowe w formie dożywotniej renty (najczęściej), a bank - po śmierci kredytobiorcy - przejmuje nieruchomość. Odwrócony kredyt hipoteczny oferowany jest na podstawie ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, która przyjęta została 12 września 2014.

Dla kogo przeznaczona jest odwrócona hipoteka?

Jest to specjalny produkt bankowy skierowany do osób po 60 roku życia, które są właścicielami mieszkania lub domu własnościowego lub własnościowego prawa do mieszkania spółdzielczego. Takie rozwiązanie jest korzystne dla tych osób, które potrzebują dodatkowych pieniędzy - np. z powodu zbyt niskiej emerytury. Odwrócona hipoteka pozwala im bez sprzedawania nieruchomości - w której najczęściej mieszkają - otrzymywać dodatkowe pieniądz. W rzeczywistości, jest to coś w rodzaju transakcji kupna-sprzedaży na raty, gdzie kupującym jest bank, a sprzedającym właściciel nieruchomości. Przy podpisaniu umowy, osoba dysponująca nieruchomością zrzeka się prawa do niej, a w zamian za to bank zobowiązuje się wypłacić jej w ratach lub jednorazowo równowartość ceny rynkowej przejmowanej nieruchomości. Dzięki temu można uwolnić kapitał ulokowany w nieruchomości, przy jednoczesnym zachowaniu prawa do dożywotniego zajmowania "sprzedanej" nieruchomości.

W jaki sposób obliczana jest wysokość renty przyznawanej kredytobiorcy?

Wysokość renty dla kredytobiorcy, czyli dotychczasowego właściciela nieruchomości, ustalana jest na podstawie kilku czynników. Pod uwagę brane są: wartości nieruchomość, płeć, wiek oraz forma wypłaty należności.

ugo